Obchodní centrum Port Chrudim

Rekonstruovaný objekt sloužil v dobách svého vzniku jako jeden ze vstupních objektů národního podniku Transporta Chrudim, významného podniku těžkého strojírenství, vyrábějícího převážně výtahy a eskalátory. V domě měly sídlo také podnikové Lidové milice.
Záměrem rekonstrukce bylo změnit původně kancelářské členění dvoupodlažní zchátralé stavby na stavbu k obchodním účelům. 
Vnitřní plochy objektu byly rekonstruovány na nájemní plochy bez konkrétního určení. Autoři předpokládali z dostupných informací vznik prodejny drobné strojní a zahradní techniky. 
Byly kompletně vyměněny vnitřní nosné konstrukce stavby. Nové stropy, pilíře, schodiště a   výtahová šachta byly zhotoveny z pohledového železobetonu. 
Obvodové nosné zdi zůstaly zachovány, umístění nových okenních otvorů částečně vychází z původního členění fasády, některá okna jsou však zcela nově umístěná.
Do objektu je směrem z ulice Čáslavské navržen nový krytý vstup se schodištěm do dvorany a také drobná trafika.
Dominantním prvkem vnitřních prostorů je dvoupodlažní dvorana s vloženou výtahovou šachtou a masivním betonovým schodištěm. 
Dvorana je osvětlena horním severním osvětlením okny v druhém podlaží.
Jižní a východní fasáda stavby je kromě rastru velkých černých okenních ploch členěna i stříbrným dekorem na šedém podkladu, který dle různého úhlu pohledu pozorovatele a úhlu dopadu slunečního svitu výrazně mění barvu a lesk. 
Fasáda objektu je tak stále v pohybu, mění se dle denní doby i oblačnosti. 
Dekor na fasádě byl realizován ve spolupráci s designérkou Terezou Šmahovou ze studia Moot.
Interiér stavby je realizován ze železobetonových konstrukcí, které jsou doplněny betonovými podlahami, bílými omítkami, rozvody vzduchotechniky a černými kovovými prvky. 
Výsledný strohý výraz měl být neutrálním podkladem pro uživatelskou vrstvu konkrétního nájemníka. 
Objekt byl nakonec pronajat vietnamskému obchodníkovi se smíšeným zbožím. 
Původní vrstva stavby ve spojení se všeobjímající vrstvou barevného zboží vytváří mnohdy až překvapivý surrealistický střet dvou zcela odlišných estetik.

Autor
Petr Pinkas, Jan Žalský / Pinkas Žalský architekti

Výtvarná spolupráce
MOOT / Tereza Šmahová

Místo
Chrudim, Česká republika

Projekt
2007

Realizace
2009